Alleen langs de douane met een baby of jong kind blijft ingewikkeld!

Dacht ik eindelijk alles goed voor elkaar te hebben wat douane betreft… helaas pindakaas!!🙈

Voorheen had ik het gezag nog niet bij de rechtbank vast laten leggen. Ik dacht dat het reizen dan gemakkelijker zou zijn Zie vorige blog.Dit blijkt dus niet zo te zijn helaas.

Ik heb nu alles officieel laten vastleggen bij de rechtbank. Noah valt nu onder ons beider gezag. Daarbij vullen we nu trouw een formulier in. Dit helpt helaas allemaal niet om het reizen langs de paspoortcontrole gemakkelijker te maken.

Vandaag heb ik weer een kwartier bij de douane gestaan. Nu alle formulieren zijn aangevraagd en ingevuld en er een kopie van het paspoort van mijn vriend met ons mee reist, krijg ik nog meer vragen🙈: Waar we heen gaan, waar mijn vriend woont, waar ik woon, waar Noah woont, waarom we niet bij elkaar wonen en dat soort dingen. In de zomer heb ik tot het einde van het jaar alle formulieren per computer ingevuld. De reisdatum en de handtekening was het enige wat nog miste. Geraint heeft dit handmatig ingevuld. De beambte vondt het erg verdacht dat ik de formulieren ingevuld had klaar liggen. Hoe kon ik ze dan getekend krijgen 🤦🏻‍♀️. De formulieren werden onder blauw licht gehouden om te checken of de handtekening origineel was. Een kwartier later mochten we door lopen. Mensen die reizen met kinderen en niks bij zich hebben mogen doorgaans sneller doorlopen na een bestraffend vingertje…

Het enige dat helpt, en dat is niet altijd mijn sterkste kant in dit soort gevallen 😇, is rustig blijven, vriendelijk alle vragen beantwoorden en eventueel aanbieden om je partner te bellen.

22/10Eerlijk is eerlijk! Hulde aan de #douane #marechaussee! De afgelopen reis verliep het vlekkenloos! Men was tevreden over alle ingevulde formulieren! Zo kan het dus ook!

How to get through Dutch customs easier as a solo traveling parent!

When you’re traveling alone with your child there are many things you come across if you want to go through Dutch customs without any trouble.

Every time it’s a question whether they let me go through easy or not. Dutch customs is very afraid for kidnapping children by their own parents. In this blog I give you some advice to travel well prepared.

The first time I traveled with Noah through customs I thought I was prepared well enough. Noah’s got my family name, Geraint, my partner was registered officially as his father but we did not arrange custody officially as a mother obtains legal custody over a minor by default. We thought this would make travel easier….🤣

Arriving at customs it was not as simple as this. They find it very special and suspicious traveling alone with a child. They always ask me where Noah’s father is. A simple answer that we’re traveling to his father or coming from Wales is not enough. I at least have to proof that I am the mother and that is not written in your passport.

A friend who used to work at customs helped me out with some advice.

First I called the civil court to get a legal extract of the custody register. This expires every three months, so you need to request it again and again and….

Only this extract is not enough because it doesn’t prove I’m the mother. The next time I traveled I also brought the acknowledgement of parenthood.

This also confused them because we are both on it as parents. Because Geraint was still not there I needed to bring a completed authorisation form for traveling abroad with a minor.

This form was actually the reason that we did not complete the custody request yet. Because we travel so often we have to complete new form every time and if you travel with this form you also need all kinds of additional proofs.

By now I am thinking to complete the form digitally. Print it out 20 times and fill in date and signature in by hand. So i never have to complete the form over and over again.I ask Geraint to sign all the forms in advance so I’m not in trouble.

Until now they’ve always let us through. It took some time and patience though. The best thing to do is: smile a lot and stay relaxed and calm.

If you travel in between the Schengen counties, you don’t have a problem at all because you don’t have passport control then. If you travel outside of Schengen, for example to the United Kingdom you need to be prepared.

Don’t forget:

⁃ Of course your child needs a valid travel document

⁃ Ask the civil court for a legal extract of the custody register. This is free and will be sent to your home address.

⁃ Bring a legal extract from the personal records database relating to the minor (this can be done at the city hall in every city, The Hague even does it online)

⁃ Complete the authorisation form for traveling abroad with a minor.

⁃ Always carry a copy of your partners passport.

⁃ When you are divorced and you’re traveling with your new partner and your child or your partner passed away you could also get unexpected surprises at customs. On the website against international child abduction you can follow the steps to find out what is necessary for you to bring when traveling abroad with your child.

Hopefully these tips will help you along the way!

Have a good journey!

Gemakkelijk door de douane als alleenreizende ouder

Als je alleen reist met een baby komt er een hoop bij kijken als je zonder problemen langs de douane wil. Het is iedere keer weer afwachten of ze me erg gemakkelijk door laten. De Marechaussee is erg bang voor kindontvoeringen. In deze blog geef ik je wat tips om voorbereid op reis te gaan.

De eerste keer dat ik met Noah langs de douane moest, dacht ik goed voorbereid te zijn. Noah had mijn achternaam gekregen, Geraint, mijn vriend, had hem voor de geboorte wel erkend maar we hadden bewust het gezag nog niet geregeld. Automatisch heb ik dan het gezag en zou het reizen gemakkelijker moeten gaan dachten we…

Aangekomen bij de douane bleek het zo eenvoudig nog niet. Het is toch bijzonder dat ik alleen reis met mijn kind. Telkens weer vragen ze me waar de vader is. Een simpel antwoord dat we naar Noah’s vader gaan of er net vandaan komen volstaat in de meeste gevallen niet. Ik moet toch tenminste aan kunnen tonen dat ik de moeder ben van Noah en dat staat simpelweg niet in je paspoort.

Een vriendin die als marechaussee heeft gewerkt, hielp me op weg met wat tips.

Als eerste heb ik de rechtbank gebeld om een uittreksel te vragen van het gezagsregister. Aangezien we het gezag niet geregeld hebben komt Noah daar niet in voor en heb ik automatisch het gezag. Zo’n uittreksel moet ik elke drie maanden opnieuw aanvragen want na drie maanden verloopt het.

Alleen dit uittreksel is niet voldoende. Ik kan zo namelijk nog steeds niet aantonen dat ik de moeder ben.

Op mijn volgende reis nam ik ook het bewijs van de erkenning mee. Hier op staat dat ik de moeder ben en Geraint de vader.
Ook dit zorgde voor verwarring. De vader was namelijk nog steeds niet mee op reis. Dus behoorde ik een toestemmingsformulier bij me te hebben.

Omdat wij eigenlijk geen zin hadden om iedere maand twee keer zo’n formulier in te moeten vullen, was dit eigenlijk de reden dat wij het gezag nog niet geregeld hadden.
Als je zo’n formulier invult heb je namelijk ook nog allerlei aanvullende bewijsstukken nodig.

Ik zit eraan te denken om het formulier gewoon digitaal in te vullen. Hierbij de datum en handtekening vrij te laten en dit dan 20 keer uit te draaien. Dan laat ik mijn partner al die formulieren in een keer tekenen en vul ik per keer de datum in. Dan heb ik namelijk een voorraadje liggen en kom ik niet in de problemen als mijn vriend er niet is om het formulier te ondertekenen.

Tot nog toe hebben ze ons elke keer doorgelaten. Soms duurde het wel even en moest ik praten als Brugman.

Als je reist binnen Schengen, heb je sowieso geen probleem. Binnen Schengen heb je immers geen paspoortcontrole.

Reis je buiten Schengen, bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, dan moet je wel voorbereid zijn.

Waar moet je aan denken:

  • Natuurlijk heb je voor je kind een geldig reisdocument nodig (identiteitskaart of paspoort)
  • Vraag bij de rechtbank een uittreksel uit het gezagsregister aan. Dit is gratis en wordt naar je huisadres gezonden.
  • Neem een uittreksel basisregistratie personen mee (BKP) van zowel jezelf als je kind mee. Dit kun je bij het stadhuis/stadsdeelkantoor aanvragen. Hier moet je meestal wel leges voor betalen.
  • Vul een toestemmingsformulier in voor reizen met een minderjarige naar het buitenland. Ze zijn er ook in het Engels.
  • Zorg dat je een kopie van je partners/andere ouders paspoort bij je hebt.
    Ben je bijvoorbeeld gescheiden dan moet je ook een ouderschap’s plan, gerechtelijke uitspraak met betrekking tot gezag en omgang bij je hebben.
  • Ook als je met een nieuwe partner en je kind op reis gaat, of je partner is overleden kom je soms voor onaangename verrassingen te staan bij de douane. Op de site tegen kindontvoeringen staat een stappenplan. Als je deze invult naar jouw situatie komt er een lijstje uit met formulieren die je mee moet nemen om het passeren van de douane gemakkelijker te maken.

Hopelijk helpen deze tips je op weg!

Goede reis!